Videoteka - Program dla Windows ( 2490 kB )

wersja 1.0, Freeware (dla Windows 95 / 98 / Me/ XP)
Autor: SoftDarek
Mój e-mail:
Pobierz plik   TUTAJ,    POWIĘKSZ

Opis aplikacji

Videoteka to aplikacja umożliwiająca użytkownikowi skatalogowanie swoich kaset video, w prostej i praktycznej bazie danych.  Zasadnicza część aplikacji składa się z dwóch okien. W głównym oknie możliwy jest wybór bazy danych (z menu "Plik"), jej przeglądanie i sortowanie. Formularz ten nie zezwala na dokonywanie zmian w bazie danych.  Do drugiego okna wchodzi się przez przycisk "Edytuj" i tu możliwa jest edycja Videoteki (przykładowej lub nowej użytkownika). 
Zestaw przycisków nawigacyjnych umożliwia poruszanie się po bazie danych, wstawianie lub usuwanie 
rekordów, edycję istniejących.  Okienko edycyjne "gatunku" jest w formie listy rozwijanej która zawiera 27 typowych nazw gatunków  filmowych. Wybierając gatunek, do formularza wstawiony zostaje rysunek, który graficznie symbolizuje rodzaj filmu. 
Po uruchomieniu aplikacji, pojawia się "Przykładowa Videoteka", przedstawia ona sposób w jaki  można skatalogować kasety video. Numery filmów mogą zawierać literki: a, b, c ... jeśli na kasecie jest kilka tytułów.

Tworzenie własnej Videoteki

Aby stworzyć własną Videotekę, z menu "Plik" wybieramy "Nowy"(pojawia się pusta baza danych) i 
przyciskiem "Edytuj" otwieramy okno edycji Videoteki.
Przycisk "Dodaj Rekord" wstawia pusty rekord na końcu bazy danych, a przycisk "Wstaw" (z grupy przycisków nawigatora), przed zaznaczonym rekordem. Jest to istotne przy sortowaniu rekordów. Zapis do pamięci następuje automatycznie po przejściu do następnej komórki lub po naciśnięciu przycisku "Zapisz".
W początkowej fazie użytkowania nie zaleca się edycji "Przykładowej Videoteki", dopiero po stworzeniu własnej (Menu – Plik – Nowy) z "Przykładowej" można usunąć rekordy i wykorzystać ją jako dodatkową bazę danych.

Kopia zapasowa

Po wprowadzeniu danych do Videoteki Użytkownika (Menu – Plik – Nowy) zalecane jest utworzenie kopii zapasowej, (Menu – Edycja – Kopia Zapasowa). Zabezpiecza to utworzoną bazę danych przed skasowaniem, w przypadku ponownej instalacji lub przenoszenia. Tak zabezpieczone dane można odtworzyć (menu – Edycja – Kopia Zapasowa – Przywróć z kopii zapasowej). 
Przy używaniu Przykładowej Videoteki, kopia zapasowa jest niedostępna.

Instalacja

Pobierz plik TUTAJ 
Następnie uruchom plik videotek.exe, jest to samo rozpakowujące archiwum.  Dalej instalacja przebiega standardowo.  W trakcie instalacji możliwa jest zmiana docelowego katalogu lub akceptacja domyślnego ( C:\Program Files ) oraz wskazanie miejsca na umieszczenie skrótu do programu w menu "START". 

    Do aplikacji dołączona jest przykładowa "Videoteka" która przedstawia sposób w jaki należy skatalogować własne kasety.  Każdy film może być opisany w komórkach : Tytuł, numer kasety, aktorzy, czas trwania, gatunek i recenzja lub opis filmu. Gatunek filmowy dodatkowo przedstawiony jest poprzez obrazki które graficznie symbolizują charakter filmu. Użytkownik może wybrać je z listy rozwijanej, 27 typowych gatunków filmowych.

inne programy Freeware,     Gry Freeware,  ankieta    

Polecamy: Adwokat

Serwis Tv we Wrocławiu